April 14,2024 | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

پایگاه تخصصی اخبار ورزش کرمانشاه

جدیدترین اخبار
فدراسیون و هیئت کاراته استان، پدرخوانده سبک های آزاد به حساب می آیند!

گزارش اختصاصی جام ورزش از قهرمانان کرمانشاهی مسابقات کاراته آسیا ؛

فدراسیون و هیئت کاراته استان، پدرخوانده سبک های آزاد به حساب می آیند!

فدراسیون و هیئت کاراته کرمانشاه پدرخوانده آزادکاران محسوب می شوند و هیچ لطفی در حق ورزشکاران این سبک نمی کنند. «ورزشکاران ما با هزینۀ شخصی در تمام مس...

کرمانشاه قطب و پایتخت لاتاردو ایران

نشست خبری ریاست سبک جهانی لاتاردو در ایران  با جمعی از ورزشی نویسان کانچو پیمان عزیزی آرام ریاست سبک جهانی لاتاردو در ایران و آسیا در نشست خبری که با ...

پیشخوان اخبار