June 07,2023 | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

جدیدترین اخبار
تبلیغات
حمایت کامل هیات دومیدانی از ورزشکاران  خود / پیگیر مطالبات قهرمانان از فدراسیون و باشگاهها خواهیم بود

در گفتگو با جام ورزش مطرح شد:

حمایت کامل هیات دومیدانی از ورزشکاران خود / پیگیر مطالبات قهرمانان از فدراسیون و باشگاهها خواهیم بود

رئیس هیات دو میدانی استان کرمانشاه از حمایت و پشتیبانی کامل این هیات از ورزشکاران و قهرمانان دو میدانی استان خبر داد احمد روشن زاده رئیس هیات دو و مید...

پیشخوان اخبار

""