February 07,2023 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

تبلیغات

مدیری از جنس مردم

دیدار مدیر مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در میز خدمت دوشنبه ها ، سلمان محمدی/ با درد مردم کرمانشاه آشنا هستم، شعار نمیدهم تا بتوانم با ت...

بایگانی‌های اجتماعی - جــــام ورزش
""