خبرنگار پایگاه خبری جام ورزش موفق به دریافت گواهی نامه در کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی شد و مقاله اش را به صورت سخنرانی ارائه داد
June 07,2023 | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

تبلیغات
بایگانی‌های بانک مقالات - جــــام ورزش
""