به گزارش خبرنگار جام ورزش دبیر انجمن ورزشی نویسان استان ضمن معرفی انجمن ورزشی نویسان استان،ورزش را زمینه ارتقای شور و نشاط در جامعه و وظیفه رسانه های ورزشی را در موضوع امیدبخشی و غرورآفرینی در جامعه بسیار مهم و حیاتی توصیف و تعامل و همکاری بسیج رسانه و انجمن ورزشی را خواستار شد
کمیل نظری خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه میزبان رویدادهای بسیار بزرگ ورزشی همچون برگزاری مسابقات کاراته وان است که می توان با هم افزایی مابین این دو نهاد زمینه معرفی ارزش ها و باورهای استان شهید پرور کرمانشاه را بیش از پیش فراهم کرد و فضای رسانه های ورزشی مملو از گزارش ها، اخبار و تولیداتی است که می تواند مورد بهره برداری و استقبال بسیج رسانه قرار بگیرد.
در این نشست مسئول بسیج رسانه استان یاداور شد: ورزش یکی از مسائلی است که به خوبی می تواند شور و نشاط را به جامعه هدیه می کند.و حمایت از این رسانه ها رسالت نهاد های متولی رسانه دانست
محمد هادی صحرایی یادآور شد: رسانه های ورزشی می توانند در جشواره ابوذر در بخش های مختلف شرکت کرده و به معرفی آثار خود بپردازند

خبرنگار : منا محمدبیگی