جشنواره بزرگ استعداد یابی ورزشی ، ۸ تا ۱۴ سال
زمان : ۱۱ لغایت ۱۵ بهمن ماه ۹۹ ساعت ۹ الی ۱۲

مکان استادیوم آزادی پایگاه قهرمانی شهید دارابی روزهای زوج دختران ، روزهای فرد پسران

تلفن تماس و راههای ارتباطی از طریق واتساپ و تلگرام
۰۹۱۸۲۷۷۱۳۸۹
۰۹۱۸۶۱۸۳۰۸۲
۰۹۳۳۸۰۶۲۲۲۳