دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکداری با رویکرد “ ارزش آفرینی از طریق هم آفرینی در حوزه نهادهای مالی” و با هدف استراتژی های بازاریابی دیجیتال، زیرساخت های لازم جهت اجرای بازاریابی دیجیتال بانکی، برندینگ بازاریابی دیجیتال و…
در مرکز همایش های موسسه آموزشی عالی اندیشه معین برگزار شد.

در این مراسم تندیس گلف از سوی دکتر الهام اکبری “رییس هیات گلف استان کرمانشاه و عضو هیات رییسه انجمن مینی گلف ایران” به پروفسور حسین وظیفه دوست “رییس انجمن علمی بازاریابی ایران” اهدا و وی به عنوان عضو افتخاری فدراسیون گلف ج.ا.ا انتخاب شد.

روابط عمومی انجمن مینی گلف ج.ا.ا