به گزارش گیتی آنلاین یوسف سورنی سرپرست یک تیم حرفه ای غارنوردی در گفتگو با پایگاه خبری جام ورزش از شناسایی غار قیژه لان واقع در کوه پراو خبر داد و گفت : در روز دوم مهر ماه مصادف با روز غارهای پاک تیم ۶ نفر متشکل از غار نوردان ایرانی و ایتالیایی موفق شدند تا عمق ۷۶۳ متری این غار را پیمایش کنند.