بر اساس اعلام فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام ایران، «جواد جوادی فر» ورزشکار کرمانشاهی به رقابت های جهانی پاورلیفتینگ بدون لوازم سوئد اعلام خواهد شد و با رقیبان خود ره رقابت می پردازد.
گفتنی است رقابت های جهانی پاورلیفتینگ بدون لوازم سوئد، از ۳۰ شهریورماه در سوئد آغاز و تا ۱۲ مهرماه ادامه دارد.

خبرنگار : مریم قوی