تیم هندبال زاگرس اسلام آباد غرب در حالی که در اردوی آماده سازی خود برای رقابت های #آسیای به سر می برد که برای حضور در این رقابت ها احتیاج به کمک #مالی و حمایت مسئولین استان و شهرستان دارد چندی پیش استاندار کرمانشاه قول داده بود که حمایت لازم جهت حضور در رقابت های آسیای از زاگرس اسلام آباد صورت خواهد گرفت اما طبق شنیده‌ها تا کنون در این خصوص اقدامی شکل نگرفته و زاگرس تا مرز #انحلال پیش رفته است طبق شنیدها بازونداستاندارکرمانشاه و رحیمیرئیسادارهورزشوجوانان شرط کمک به باشگاه زاگرس را منوط بر حضور حشمت اله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد در استانداری اعلام کردن و تا دکتر فلاحت پیشه نیاید خبری از کمک نیست،

مردم اسلام آباد و استان کرمانشاه منتظر حمایت استاندار محترم از تنها نماینده استان در یک رقابت معتبر و آسیای هستن

آیا زاگرس قربانی می شود؟؟؟؟