طی تفاهم نامه ای بزرگترین دستگاه اجرایی ایران حامی توسعه گلف و مینی گلف در فضاهای عمومی کشور شد

به گزارش جام ورزش طی تفاهم نامه ای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی ایران حامی توسعه گلف، مینی گلف، کروکت و بهکاپ در فضاهای عمومی شهرها و روستاها شد.
این تفاهم نامه میان دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری و دهیاری ها و دکتر عزیزی رئیس فدراسیون گلف و با حضور مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون گلف
و احمدرضا دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف
و دکتر همتی مشاور سازمان شهرداری ها و دهیاری های در محل فدراسیون گلف امضاء شد.

خبرنگار : منا محمد بیگی