کرمانشاه از گذشته تا به امروز مهد پهلوانی و کشتی بوده است و همیشه در میان بزرگان ورزشی کشتی چه در کشتی ملی چه در کشتی پهلوانی همیشه جزو استان هایی بوده و حرفهای زیادی برای گفتن داشته است .
February 07,2023 | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

تبلیغات
بایگانی‌های کشتی کرمانشاه - جــــام ورزش
""