کرمانشاه از گذشته تا به امروز مهد پهلوانی و کشتی بوده است و همیشه در میان بزرگان ورزشی کشتی چه در کشتی ملی چه در کشتی پهلوانی همیشه جزو استان هایی بوده و حرفهای زیادی برای گفتن داشته است .
August 18,2022 | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

پایگاه خبری جام ورزش

تبلیغات
بایگانی‌های کشتی کرمانشاه - جــــام ورزش
""