January 17,2022 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

پایگاه خبری جام ورزش

تبلیغات

مسئولان ورزش استان چاره ای بیندیشند:

زخم نابودی بر چهره میزبان خاطرات قهرمانان !! تنها زمین ورزشی روستای بدره ای در حال تغییر وضعیت

وقتی صفحات تاریخ ورزش، در اسلام آباد غرب را ورق بزنیم، نام فرزاد فرهادیان در آن حسابی می‌درخشد. والیبالیست خوش قدوقامت و درخشان که از زمین‌های ورزش در...

بایگانی‌های فوتبال - جــــام ورزش
""