رئیس هیات دو میدانی استان کرمانشاه از حمایت و پشتیبانی کامل این هیات از ورزشکاران و قهرمانان دو میدانی استان خبر داد
June 06,2023 | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

تبلیغات

در گفتگو با جام ورزش مطرح شد:

حمایت کامل هیات دومیدانی از ورزشکاران خود / پیگیر مطالبات قهرمانان از فدراسیون و باشگاهها خواهیم بود

رئیس هیات دو میدانی استان کرمانشاه از حمایت و پشتیبانی کامل این هیات از ورزشکاران و قهرمانان دو میدانی استان خبر داد احمد روشن زاده رئیس هیات دو و مید...

بایگانی‌های کرمانشاه - جــــام ورزش
""