0 0
Read Time:۲ Minute, 27 Second

به گزارش پایگاه خبری اجتماعی ورزشی ، جام ورزش : سیروس صفری مدیر روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه طی پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است
شغل خبرنگاری ریشه در تاریخ دارد.

خبرنگار تنها یک واژه نیست بلکه یک راه است و شخصیت واقعی اوحقوقی است نه حقیقی واینکه کار خبرنگار هم تنها یک شغل نیست بلکه شخصیتی جریان ساز است که ریشه در تاریخ وجریانهای تاریخ ساز بشری دارد.زبانش گویای وجدان عمومی بشریت وبیانش روشنی بخش هرواقعیت وحقیقت است ونگاهش چون آفتاب،روشنگر و هستی بخش در امر رسانه وخبر آفرینی است.

خبرنگاران شریانهای حیاتی خبرها،احساسات وانتظارات مردمی هستند که با چشم واقعیات جاری نگاه می کنند وزمینه اطلاع رسانی وآگاهی جامعه وفرهنگ سازی عمومی را فراهم می سازند.


خبرنگار مدافعی است برای حقوق حقه مردم وتصویرگری است برای روایات زندگی وتحولات سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی واجتمایی که نقش موثر ومثبت ومنفی آن در هر زمانی غیر قابل انکار است.


خبرنگار جستجوگر پژوهشگر،خطریاب،هدفمند،قانونمند،پر سرعت ونکته بین است وهمسو با فوریت وضرورت می اندیشد و همگام با آنها قلمش بر گرفته از اعتقاد ودلش می نگارد. وهمین نقش مثبت ومنفی خبرنگار را در ثبت وضبط مشاهدات وتحولات خبر ساز موضوعات مختلف را به حکایتی غیر قابل انکار تبدیل می کند.


خبرنگار با راستی ودرستی در مقام روشنگری وفرهنگ سازی در حوزه جامعه است ودر استیفای حقوق مردم ولزوم آگاهی سازی آنها تلاش می کند در حقیقت سفیران علم ،آگاهی ودانایی هستند.


خبرنگاران هر آنچه گفته شد هستند ولیکن ما در مقابل آنها هر آنچه می گوئیم هستیم؟ که مشکلات پیش روی این بودن ها را ببینیم.

خبرنگاران همواره با مشکلات عدیده از نظر امنیت شغلی، بی مهری از سوی نقد ناپذیران، وجود انجمن وخانه ای مستحکم ،متحد وقابل تکیه برای همه دبدگاهها بدور از دسته بندیها واز همه مهمتر رفاهی هر چند نسبی که بنیاد خانواده بر آن استحکام بخشند ویا بر آن بنا کنند رنج می برند .اما برای رسیدن به قله حقیقت وصداقت می سوزند تا از خاکستر آنها حق گویان بر خواسته وراه آنها را ادامه دهند.


در حوزه خبر وخبر نگاری سوال بسیار است وپاسخگو اندک . پس در این روزها که با نام روز خبرنگار مزین است به نمایندگی از اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه وهمه طبیعت دوستانی که دل در گرو این آب وخاک پر گهر دارند روز ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به شما عزیزان تبریک عرض نمود وضمن یادی ازکسانی که در کسوت خبرنگار سالها موجبات رشد فرهنگ رسانه را در استان کرمانشاه رقم زدند مثل زنده یادها مرحوم محمد باقر احمدی،محمد رضا رحمتیان ،منوچهر نجمایی،سلیمان کیانی،مهدی ملکی شجاع ،مهدی کاشی و مرحومه خانم حدیث جمشیدی و آرزوی شادی روح آن عزیزان سفر کرده را داریم .


ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار تلاشهای صادقانه شما در زمینه اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به جامعه در حوزه منابع طبیعی به عنوان انفال الهی وسرمایه ملی صمیمانه تقدیر وتشکر نموده .توفیق روز افزونتان را از خداوند منان خواهانیم.شاد وسربلند باشید.

About Post Author

مدیر مسوول : مهدی حشمتی

مهدی حشمتی مدیر مسوول پایگاه خبری جام ورزش - خبرنگار ، روزنامه نگار و عکاس ، ورزشی - دبیر سابق سرویس ورزشی روزنامه باختر - عضو رسمی انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران - عضو هیات رئیسه انجمن ورزشی نویسان استان کرمانشاه - عضو خانه مطبوعات استان کرمانشاه - عضو صندوق اعتباری هنر - عضو سامانه مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد - مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه
Happy
Happy
۰ %
Sad
Sad
۰ %
Excited
Excited
۰ %
Sleepy
Sleepy
۰ %
Angry
Angry
۰ %
Surprise
Surprise
۰ %