به گزارش پایگاه خبری جام ورزش: مهدی فتاحیان معاون امور جوانان ورزش و جوانان استان کرمانشاه با مجردی معاون آموزش جهاد دانشگاهی در خصوص اجرایی نمودن طرح منش در استان دیدار و گفتگو بعمل آوردند.

در این نشست مقرر شد که هر دو نهاد با استفاده از تمام ظرفیت های خود زمینه بالندگی و رشد جوانان را در استان فراهم نمایند.

گفتنی است : طرح منش در برخی از استان های کشور راه اندازی شده و در این طرح از جوانان رده سنی ۱۸ تا ۳۴ سال که طرح و برنامه جدید و نوآورانه دارند حمایت می شود.