جام ورزش – مسابقات دوومیدانی کارگری بانوان استان انتخابی قهرمانی کشور روز چهارشنبه نوزدهم آبان ماه در استادیوم ۱۵ خرداد کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش جام ورزش «راهبه فتاحی» مسئول برگزاری این دوره از رقابت ها درباره این مسابقات به جام ورزش گفت:« این دوره از رقابت ها در ماده های دو ۱۰۰ متر، دو ۲۰۰ متر و دو سه هزار متر برگزار شد.»
او ادامه داد: «تعداد ۱۵ نفر از بانوان دوومیدانی کار استان در این دوره از رقابت ها حضور داشتند و با یکدیگر به رقابت پرداختند.» این مسئول با بیان اینکه مسابقات دوومیدانی کارگری بانوان استان ویژه بانوان شاغل و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است درباره اسامی نفرات برتر که مسابقات کشوری اعزام خواهند شد گفت:« نفرات برتر این مسابقه باید از این لحاظ که بیمه شدۀ اصلی هستند تایید شوند و پس از آن اسامی آنهایی که به مسابقات کشوری اعزام می شوند اعلام خواهد شد.»
او اظهار کرد: «انجمن کارگری مسئول بررسی شرایط بیمه ای شرکت کنندگان است.»
راهبه فتاحی در پایان با بیان اینکه ورزشکار حرفه ای زیاد است اظهار کرد:«سال گذشته چند نفر از دونده های حرفه ای استان به مسابقات کشوری رفتند اما به خاطر نداشتن بیمه تایید نشدند.»

خبرنگار و عکاس : مریم قوی
سردبیر خبر. : محمد موسوی