علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی طی حکمی محمد حسین محبی رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه را به سمت مشاور خود در فدراسیون کشتی منصوب کرد
به گزارش جام ورزش، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ضمن اشاره به توانایی و سوابق ارزنده محبی در متن این حکم چنین نوشته است :
نظر به تجربیات و سوابق ارزنده جنابعالی در عرصه های مختلف ورزش قهرمانی، به موجب این حکم، به سمت “مشاور عالی” اینجانب در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و به لطف خداوند بزرگ، در خدمتگزاری به
ورزش ملی کشور، موفق باشید.