به گزارش جام ورزش مجمع انتخاباتی هیات هندبال استان کرمانشاه با حضور ریاست فدراسیون در روز چهارشنبه “چهاردهم” آبان ماه در محل سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون ، صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان و دیگر اعضای مجمع در این انتخابات حضور داشتند و آرای خود را به صندوق انداختند.

پرویاحمدیان، میلادصفری و ایرج یزدانپناه سه کاندیدای احراز پست ریاست هیات هندبال بودند. پیش از مراسم رای گیری پروین احمدیان انصراف خود را اعلام نمود که در نهایت انتخابات با حضور دو کاندیدای دیگر برگزار شد .

در پایان مجمع انتخاباتی ریاست هیات هندبال استان کرمانشاه ایرج یزدان پناه از مجموع ۱۵ رای اخذ شده با کسب ۱۲ رای بمدت یکدوره ۴ ساله بعنوان رئیس جدید هیات هندبال استان کرمانشاه انتخاب شد.

در این مراسم از زحمات رضا عزتی دبیر محترم فدراسیون هندبال که ریاست پیشین این هیات را بعهده داشتند تقدیر و تشکر بعمل آمد.

خبرنگار : مهسا رحمت آبادی