چهار نفر از پرسنل شهرداری کرمانشاه به مرتفع ترین قله رشته کوه اشترانکوه صعود کردند.

 

مهدی حشمتی/ پایگاه خبری جام ورزش  : قله سنبران بعنوان مرتفع ترین قله رشته کوه اشترانکوه توسط جمعی از پرسنل کوهنورد شهرداری کرمانشاه فتح شر.

بر پایه این گزارش؛ آقایان عبدالرضا اسدی از شهرداری منطقه ۲، کامبیز طهماسبی، محمدرضا صادقی و خانم محنا همدانی از شهرداری منطقه ۸ در این کوهپیمایی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ حضور داشتند.

گفتنی است؛ قله سنبران معروف به آلپ ایران و به ارتفاع ۴۱۵۰ متر می باشد.