برای خرید این تجهیزات مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با مواد مخدر استانداری کرمانشاه هزینه شده است.

اقلام و تجهیزات ورزشی جهت ایجاد خانه های ورزش روستایی جدید در شهرستان و استان کرمانشاه ، روز چهازشنبه سی ویکم اردیبهشت ماه ۹۹ بین روستاها توزیع شد.

مراسم توزیع با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه برگزار و ۲۵ پک تجهیزات ورزشی شامل میز پینگ پنگ ، فوتبال دستی ، میز شطرنج ، دارت و یک تخته تاتامی به شهرستانهای استان ارسال شد.

گفتنی است : در بخش های شهرستان کرمانشاه روستاهای مله بیگلر ، قلعه گلینه سفلی ، ریزوند و ورمنجه پک ورزشی توزیع شد.