نشست هم اندیشی انجمن ورزشی نویسان استان با سلمان محمدی

توجه به 《نیاز سنجی》 و 《استعدادها》 در ورزش استان

جمعی از ورزشی نویسان جوان استان کرمانشاه با معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش در خصوص مسائل مهم ورزش استان کرمانشاه بحث و گفتگو کردند.

گزارش تصویری : عکس از مهدی حشمتی 

 


""