مجمع انتخاباتی سمن پرچمداران راه تختی

به گزارش سایت خبری اجتماعی ورزشی، جام ورزش : امروز شنبه “پنجم” مهر ماه مجمع سمن پرچمداران راه تختی به عنوان نودمین سمن استان کرمانشاه برگزار شد. گفتنی است این سازمان مردم نهاد، اولین سازمانی است که در سال ۹۹ تشکیل مجمع داده و اعضای آن براساس رای‌گیری مشخص شده‌اند.

در این نشست محمد حسین زاده معاون امور جوانان اداره کل ورزش کرمانشاه ضمن تبریک تشکیل مجمع سمن گفت: امروزه ورود به فعالیت‌های مردم‌نهاد و مشارکت‌های اجتماعی نیاز به شهامت و توانایی زیادی دارد که شما جوانان سمن با توان‌مندی وارد این حوزه شده‌اید.


""