مدیریت مرکز پایگاه قهرمانی و استعدادیابی استان کرمانشاه  / پایگاه قهرمانی این استان از مجهزترین پایگاه های کشور است/ توانستم رتبه A کشوری را کسب کنیم.

محمود روشنی در گفت و گو با خبرنگار جام ورزش افزود: همه ورزشکاران می توانند با حضور در این پایگاه، نسبت به آگاهی از وضعیت جسمانی خود اقدام کنند و کارشناسان این پایگاه برای ارائه برنامه ‌های تمرینی ورزشکاران آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به اینکه پایگاه قهرمانی مرکز پرورش استعدادها و ظرفیت های استانی است، اظهار داشت : رویکرد اصلی پایگاه قهرمانی در خصوص بُعد استعدادیابی انجام فرآیند شناسایی ، کشف ، پرورش و تحویل ورزشکاران به عنوان قهرمان به جامعه ورزشی است.

وی اضافه کرد: کسب رتبه A در عملکرد مرکز قهرمانی و استعداد یابی کشور برای چهارمین سال متوالی را بدست آوردیم، این امر میسر نمی شود مگر با تلاش ، پشتکار و جدیت مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و همکارانم در حوزه پایگاه قهرمانی، که جای تشکر و سپاس فراوان دارد.

خبرنگار : مهدی حشمتی