شریف محمدی مسئول شورای داوری سبک های آزاد استان گفت : در این دوره یکروزه ۶۵ شرکت کننده با آخرین قوانین و مقررات داوری این سبک در سطح جهان آشنا شدند .

وی افزود :از سال ۱۳۹۰ تا کنون یازده دوره ی استاژ وداوری مخصوص سبک های آزاد در کرمانشاه برگزار شده است .
محمدی تصریح کرد :این دوره با حضور مدرس بین المللی این سبک برگزار و بسیاری از سر فصل های داوری به شرکت کنندگان آموزش داده شد .
مسئول شورای داوری سبک های آزاد کاراته استان گفت :هم اکنون ۱۵۰۰ورزشکار و ۷۵ داور خانم واقا در بخش سبک های آزاد کاراته در سطح استان مشغول به فعالیت هستند .
وی اظهار داشت :برگزاری چنین کلاس های تاثیر بسزایی در ارتقا سطح دانش و آگاهی داوران سبک های آزاد دارد.
شریف محمدی گفت :همواره ورزش
کاران این بخش در رقابت های مختلف هم چون فستیوال هنرهای رزمی قهرمانی جهان موفق به کسب افتخار شده اند.
گفتنی است شریف محمدی در سال ۹۷و۹۸به عنوان داور برتر جهانی در رقابت های رمانی و ارمنستان معرفی شد.
همچنین هیوا باتمانی نیز از دیگر داوران موفق این سبک است که در رقابت های مختلف به عنوان داور حضور داشته است .

نگارنده خبر /سمیه داردرفشی